VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Det judiska Wien

Seminarium i fem delar. Del 1

Denna video är giltig från 2016-02-02 kl. 00:50 och tills vidare

Insiktens tidevarv. Nobelpristagaren Eric Kandel från USA talar om konst och tänkande i det judiska Wien från 1900 till i dag. Programmen kan även ses på webben när det passar.

Ett internationellt seminarium om förhållanden för en dynamisk kreativitet inom kulturen, filosofin och konstarterna i det av judiskhet präglade Wien.

En slags modernitetens födelse.

Arrangerat av Föreningen för Judisk Kultur i Sverige under ledning av Lizzie Scheja

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014