VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Det judiska Wien

Seminarium i fem delar. Del 2

Denna video är giltig från 2016-02-02 kl. 18:00 och tills vidare

Kreativitetens vagga. Vad gjorde det judiska Wien så kreativt? Medverkande: Gunnar Bolin, Fredric Bedoire, Allan Janik, Eric Kandel och Georg Klein

Arrangerat av Föreningen för Judisk Kultur i Sverige under ledning av Lizzie Scheja

Ett internationellt seminarium om förhållanden för en dynamisk kreativitet inom kulturen, filosofin och konstarterna i det av judiskhet präglade Wien.

En slags modernitetens födelse.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014