VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Det judiska Wien

Seminarium i fem delar. Del 3

Denna video är giltig från 2016-02-04 kl. 00:10 och tills vidare

Det moderna tänkandet. Sigmund Freud och Wittgenstein om det omedvetna och språkets signifikans. Medverkande: Svante Nordin, Steven Beller, Allan Janik och Hans Ruin.

Arrangerat av Föreningen för Judisk Kultur i Sverige under ledning av Lizzie Scheja

Ett internationellt seminarium om förhållanden för en dynamisk kreativitet inom kulturen, filosofin och konstarterna i det av judiskhet präglade Wien.

En slags modernitetens födelse.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014