VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Det judiska Wien

Seminarium i fem delar. Del 4

Denna video är giltig från 2016-02-04 kl. 15:10 och tills vidare

Det nya berättandet. Gårdagens värld och Mannen utan egenskaper: Hofnmannsthal, Krauss, Musil, Schnitzler and Zweig. Medverkande: Monica Nagler Wittgenstein, Sara Danius, Sigrid Löffler, Ulrich Weinzierl.

Arrangerat av Föreningen för Judisk Kultur i Sverige under ledning av Lizzie Scheja

Ett internationellt seminarium om förhållanden för en dynamisk kreativitet inom kulturen, filosofin och konstarterna i det av judiskhet präglade Wien.

En slags modernitetens födelse.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014