VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Komplikationer med Kinas framväxt

Denna video är giltig från 2015-07-01 kl. 19:30 och tills vidare

Ambassadör Örjan Berner samtalar med journalisten och författaren Jan Mosander om världen efter Kinas explosionsartade utveckling.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi trettio internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013