VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

USA:s makt

Denna video är giltig från 2015-06-21 kl. 20:00 och tills vidare

Philip Bobbitt är professor i federal rättsvetenskap och chef för Nationella Centret för Säkerhet vid Columbia University i USA. Han berättar för Paulina Neuding om USA:s makt i världen, som blir allt mer ifrågasatt.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi trettio internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013