VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Livskvalitet och glädje

Denna video är giltig från 2015-06-02 kl. 00:10 och tills vidare

Ruut Veenhoven är professor i social vetenskap med särskild inriktning på socialsexologi vid Erasmus University i Rotterdam. Han berättar mer om mänsklig lycka för Adam Cwejman

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013