VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Kina och väst nedgång

Denna video är giltig från 2015-06-07 kl. 20:00 och tills vidare

Rana Mitter är professor i kinesisk historia och politik vid universitetet i Oxford, England. Rana Mitter berättar för Ove Joanson om hur Kina växer fram med en allt starkare ekonomi och väst faller tillbaka.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi trettio internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013.