VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Vad är civilisation?

Denna video är giltig från 2015-07-12 kl. 20:00 och tills vidare

Journalisten och författaren Maciej Zaremba i ett samtal med doktor Carl Rudbeck om vad civilisation är för något

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi trettio internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013