VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiedagarna i Norrköping

Slaget om 17 maj

Denna video är giltig från 2016-02-07 kl. 18:00 och tills vidare

Loading player, please wait...
Den svensk-norska unionen från 1814 föregicks av norska försök att efter skilsmässan från Danmark nå självständighet. En dansk prins valdes till kung och en grundlag fastslogs den 17 maj, men efter ett kort krig mot Sverige tvingades man in i unionen. Att fira 17 maj blev ett sätt för oppositionen i Norge att skapa en egen identitet.

För Karl XIV Johan betydde datumet däremot uppror och trots mot kungamakten. Resultatet blev bland annat ”torgslaget” i Kristiania (Oslo) 1829. Föreläsare är Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola, som medverkat i svensk-norska projekt om unionsupplösningen 1905 och om den norska grundlagen.