VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Framtidens landsbygd

Del 1 av 4: Thomas Melin

Denna video är giltig från 2016-02-13 kl. 19:30 och tills vidare

Del 1 av 4. Thomas Melin är arkitekt, planerare och chef för UN-habitats kontor för yttre förbindelser. UN-habitat ska främja socialt och miljömässigt hållbart boende. Melin arbetar även med kopplingen mellan staden och landsbygden samt deras beroende av varandra med fokus på det globala perspektivet.

Här berättar Melin mer om sitt arbete för Tigran Haas, Docent och Lektor inom samhällsplanering och stadsutformning på KTH’s Arkitekturskola.