VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiedagarna i Norrköping

Att levandegöra det förflutna

Denna video är giltig från 2016-02-14 kl. 17:30 och tills vidare

Loading player, please wait...
Efter kungar och makthavare kom opersonliga strukturer, men idag ges i historiesynen mer plats för aktörer och individer med olika bakgrund. Människors öden och handlingar i det förflutna är ofta intressanta och fängslande i sig men de kan också användas för att belysa den socialhistoriska utvecklingen och göra den mer begriplig, inte minst för skolelever.

I detta seminarium diskuterar Kristina Lundgren, docent i journalistik, och gymnasielektor Hans Almgren, hur personhistoria kan vara ett redskap i undervisningen.