VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historien om förfallet

Byggnader och civilisationer

Denna video är giltig från 2016-02-16 kl. 19:30 och tills vidare

Förfall följer människan genom livet och historien. Som vi sett i den här serien kan förfallet drabba kroppen, naturen, ekonomin eller kulturen. Byggnader som vittrar och städer som slits är kanske det mest fysiska uttrycket för civilisationers nedgång. Om detta samtalar Niklas Ekdal med Professor Robert Beauregard från Columbia University.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015