VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Framtidens landsbygd

Del 2 av 4: James Howard Kunstler

Denna video är giltig från 2016-02-20 kl. 19:30 och tills vidare

Del 2 av 4. James Howard Kunstler är en amerikansk författare, kritiker, bloggare och föredragshållare. Han är mest känd för sin bok "The Geography of Nowhere" (1994), en historia om amerikanska förorter, bilism och stadsutveckling.

I hans senaste böcker ”The Long Emergency” (2005) och ”För Mycket Magi” (2012), hävdar James att en minskande oljeproduktion sannolikt kommer att resultera i slutet för det industrisamhälle som vi lever i idag. Jordens befolkning kommer att tvingas leva i mindre skala, i mer lokalt förankrade och agrara (eller halvagrara) samhällen. Här berättar Kunstler mer om sitt arbete för Tigran Haas, Docent och Lektor inom samhällsplanering och stadsutformning på KTH's Arkitekturskola.