VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2016/02 - Stefan Kornelius

Vad vill Angela Merkel?

Denna video är giltig från 2016-02-21 kl. 20:00 och tills vidare

Tysklands förbundskansler är Europas mäktigaste politiker. Inför sina väljare har hon förkroppsligat trygghet och stabilitet. Men i migrationskrisens spår växer kritiken och opinionsstödet viker. Hur vill hon gå vidare? Vilka är hennes grundläggande drivkrafter? Stefan Kornelius, utrikesredaktör vid Süddeutsche Zeitung och författare till en nyöversatt biografi över Angela Merkel, diskuterar med programledaren PJ Anders Linder.

Inspelat i februari 2015.