VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Medieseminariet 2015

Mediaägandets historia

Denna video är giltig från 2016-02-29 kl. 10:30 och tills vidare

Professor emeritus Staffan Sundin ger exempel på hur tidningsägandet sett ut fram till idag. Doktoranden Mattias Hessérus tar ett farväl till opartiskheten och mediaforskaren Jonas Ohlsson talar om stiftelser som mediaägare. Moderator är Lotta Gröning.

Producerat av Svenska Filmbolaget 12 februari, 2015.