VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Axess lunchseminarium

Nationalism på ont och gott

Denna video är giltig från 2016-03-03 kl. 14:30 och tills vidare

Globaliseringen skulle förpassa nationalstaterna till historiens skräphög. Men nationerna och det nationella har visat sig påtagligt livskraftiga. Ibland yttrar det sig som självförhärligande eller aggressivitet. Men det finns också mer sansade reaktioner, som påminner om att det fortfarande är nationen som erbjuder en arena för demokrati och medborgarskap.

Vad finns det för olika nationalismer? Vad kännetecknar svensk nationalism? Thomas Gür, företagare och fri skribent, och Emil Uddhammar, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, samtalar med PJ Anders Linder.

Inspelat i Nordstjernanhuset i Stockholm, 5 februari 2016.