VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Framtidens landsbygd

Del 4 av 4: Patrick Holden

Denna video är giltig från 2016-03-05 kl. 19:30 och tills vidare

Del 4 av 4. Patrick Holden är sedan lång tid tillbaka rådgivare till Prinsen av Wales i hållbarhetsfrågor med speciellt fokus på ekologisk matodling. Han driver även en ekologisk mjölkgård i Wales. Patrick är också grundare av "Sustainable Food Trust", en ny organisation som arbetar internationellt för att främja mer hållbara livsmedelssystem.

Han är medlem av den brittiska regeringens arbetsgrupp om ”Framtiden för livsmedel och ekologiskt jordbruk”. Holden har alltid arbetat för att främja ett internationellt samarbete mellan dem som arbetar för ett hållbart jordbruk. Här berättar Holden mer om sitt arbete för Tigran Haas, docent och lektor inom samhällsplanering och stadsutformning på KTH:s Arkitekturskola.