VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om Herbert Tingsten med Olof Pettersson

Denna video är giltig från 2016-03-07 kl. 19:30 och tills vidare

Olof Petersson, tidigare professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, har nyligen avslutat en monografi om författaren Herbert Tingsten som vetenskapsman. Här samtalar han med Peter Luthersson.
Herbert Tingsten (1896-1973) skrev en lång rad statsvetenskapliga studier, bland annat Från parlamentarism till diktatur (1930), Demokratiens seger och kris (1933) och Socialdemokrations idéutveckling (1941). Åren 1946 till 1959 var han Dagens Nyheters chefredaktör. Med självbiografin Mitt liv i fyra volymer (1961-1964) nådde han stora läsarskaror.