VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Axess lunchseminarium

Tredjevärldismen i svensk politik

Denna video är giltig från 2016-03-12 kl. 22:00 och tills vidare

Varifrån kommer föreställningarna om Sverige som moralisk stormakt? Författaren Torbjörn Elensky menar att de är nära förbundna med en av de överideologier som präglar vårt politiska liv: tredjevärldismen. Denna idé om att skapa en annan världsordning och därigenom befria såväl de fattiga folken som oss själva utvecklades under 1950- och 60-talen och kom att få stort genomslag i Sverige.

Denna föreställning präglar fortfarande viktiga delar av samhällsdebatt och politik, långt efter att det har blivit uppenbart orimligt att tala om ”tredje världen”. Torbjörn Elensky samtalar med PJ Anders Linder under ett seminarium i Nordstjernanhuset 4 mars 2016.