VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Chile och Argentina - framsteg och bakslag i Latinamerika

Del 2 av 6: Argentina - ett land med alltför gott självförtroende?

Denna video är giltig från 2016-03-19 kl. 19:30 och tills vidare

Del 2 av 6. Från 1900-talets början satsade Argentina stort på "patriotisk utbildning". Alla skolelever fick lära sig i vilket fantastiskt land de levde. Enligt professor Carlos Escudé, utrikespolitisk expert och historiker, har detta bidragit till överdriven nationalism och gjort det svårt att bryta upp från en illa fungerande politisk kultur. Han samtalar med PJ Anders Linder.