VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sverige och Finland - ett nytt säkerhetsläge?

Del 1 av 3: Historiska svensk-finska relationer

Denna video är giltig från 2016-03-19 kl. 22:00 och tills vidare

Del 1 av 3. Talare: Alpo Rusi - Sveriges och Finlands säkerhetsdilemman efter kalla kriget, Anneli Portman - En jämförelse mellan svensk och finsk politisk retorik, Martin Hårdstedt - Geopolitiska perspektiv på svensk och finsk utrikespolitik och försvarsplanering. Moderator: Ulf Wickbom.

Från ett seminarium på Hotel Kämp i Helsingfors den 22 januari 2016.