VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sverige och Finland - ett nytt säkerhetsläge?

Del 2 av 3: Politiken bakom bi- och multilateralt samarbete

Denna video är giltig från 2016-03-20 kl. 22:30 och tills vidare

Del 2 av 3. Talare: Heidi Hautala - Samarbete mellan Sverige och Finland i en europeisk kontext, Tomas Bertelman - Ett gemensamt öde eller gemensam mångfald? Frågor om gemensamma intressen mellan Sverige och Finland, Helena Partanen - Samarbetets policy och politik. Moderator: Ulf Wickbom.

Från ett seminarium på Hotel Kämp i Helsingfors den 22 januari 2016.