VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sverige och Finland - ett nytt säkerhetsläge?

Del 3 av 3: Praktiska aspekter på försvars- och säkerhetssamarbete

Denna video är giltig från 2016-03-21 kl. 22:30 och tills vidare

Del 3 av 3. Talare: Risto Kolstela - Finlands totalförsvarskoncept, Bo Stennabb - Symbiotiskt eller symboliskt försvarssamarbete mellan Sverige och Finland?, Mike Winnerstig - Säkerhetspolitiska konsekvenser av ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland. Moderator: Ulf Wickbom.

Från ett seminarium på Hotel Kämp i Helsingfors den 22 januari 2016.