VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Om tryckfrihet

Denna video är giltig från 2016-04-05 kl. 21:00 och tills vidare

År 1766 fick Sverige en tryckfrihetsförordning, som första nation i världen. Traditionen är inte obruten och inte utan undantag. Gustaf III avskaffade tryckfriheten, och framför allt under andra världskriget gjordes indragningar av skrifter och utfärdades transportförbud. På vilken ideologisk grund vilar svensk tryckfrihet? Hur fast är den i dag?

Hans-Gunnar Axberger, juridikprofessor vid Uppsala universitet och förutvarande Pressombudsman och Justitieombudsman, och P J Anders Linder, chefredaktör för Axess magasin och tidigare Svenska Dagbladet, samtalar med Peter Luthersson.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2016.