VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Om triggervarningar

Denna video är giltig från 2016-04-12 kl. 21:00 och tills vidare

Universiteten har, åtminstone sedan början av 1800-talet, ofta varit och gärna sett sig som tankens fristater. Håller detta på att förändras? Engelska ord och uttryck signalerar både i de anglosaxiska länderna och annorstädes en vilja att begränsa friheten att tänka och uttrycka sig: trigger warnings, safe spaces, no platform. Vad betecknar dessa uttryck mer exakt? Varför har de kommit på modet?

Johan Hakelius, författare, kolumnist och chefredaktör för nyhetsmagasinet Fokus, och Kristian Gerner, professor i historia vid Lunds universitet, samtalar med Peter Luthersson.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2016.