VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Images of Sweden III

Del 1 av 3

Denna video är giltig från 2016-04-19 kl. 09:30 och tills vidare

Loading player, please wait...
Del 1 av 3. Ett seminarium om bilden av Sverige i Tyskland. Historikern Inger Schuberth talar om "Bilden av Sverige som ett resultat av interventionen i det trettiåriga kriget". Föredraget avslutas med publikfrågor och diskussion.

I detta seminarium diskuterades de olika bilder som finns, och har funnits, av Sverige i Tyskland: De svensk-tyska relationerna under 20-talet och vad som formade dem, mottagandet av den svenska litteraturen historiskt och dess roll idag, den förändrade synen på Sverige i tyska medier och begränsningarna av Sverigebilden.

Seminariet spelades in på Adlon Hotell i Berlin, den 7 april 2014.