VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Images of Sweden III

Del 3 av 3

Denna video är giltig från 2016-04-20 kl. 10:00 och tills vidare

Loading player, please wait...
Del 3 av 3. Slutet på Swetopia? Bilder i omvandling. Talare: Bernd Hennningsen, Professor Dr. Humboldtuniversitetet: Swetopia - Den tyska bilden av Sverige, Thomas Steinfeld, Senior Editor, Süddeutsche Zeitung: Bilden är något att misstro - Sverige och dess offentliga representation, Jan Mosander, journalist och författare: En mediebild i omvandling?

I detta seminarium diskuterades de olika bilder som finns, och har funnits, av Sverige i Tyskland: De svensk-tyska relationerna under 20-talet och vad som formade dem, mottagandet av den svenska litteraturen historiskt och dess roll idag, den förändrade synen på Sverige i tyska medier och begränsningarna av Sverigebilden.

Seminariet spelades in på Adlon Hotell i Berlin, den 7 april 2014.