VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Viktor Rydbergs tid i Jönköping

Peter Luthersson berättar om Viktor Rydberg och hans år i Jönköping

Denna video är giltig från 2016-04-23 kl. 21:50 och tills vidare

Viktor Rydberg blev sin tids mest beundrade och aktade svenska författare, beundrad och aktad inte bara för sin gestaltningsförmåga och poetiska ton utan också för sin vidsträckta och kopiösa lärdom och för sitt allvar och sin moraliska instinkt. Han var född i Jönköping 1828 och delvis präglad av sådant som hörde till stadens karakteristika: frisinnet, frikyrkligheten och företagandet.

Inspelat 2015 i Jönköping.