VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Axess lunchseminarium

När staten sviktar

Denna video är giltig från 2016-04-30 kl. 22:00 och tills vidare

Det öppnar sig sprickor i statens hårda kärna. Polisen klarar upp för få brott. Ordningsmakten kan inte upprätthålla ordningen. Försvaret förmår bara försvara oss under ytterst begränsad tid. Samtidigt drar det allmänna sig tillbaka även geografiskt. Tingsrätter, polisstationer och lokalkontor läggs ner. Staten överger samhällen och individer. Vilka blir följderna? Vad bör göras?

Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg och Patrik Oksanen, politisk redaktör i Hudiksvalls Tidning, samtalar med PJ Anders Linder i ett seminarium från 15 april 2016.