VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Mänskliga rättigheter i Ryssland idag

Arvet efter Sacharov

Denna video är giltig från 2016-05-02 kl. 00:40 och tills vidare

Historikern Sergej Lukashevsky är chef för ett av det viktigaste museerna i Ryssland idag, Andrei Sakharov Center i Moskva, som grundats till minne av människorättskämpen och fredspristagaren Andrej Sacharov. Här föreläser Lukashevsky i Tessinsalen, Stockholms Stadsmuseum, i november 2014. Moderator är Robert Hårdh från Civil Rights Defenders.