VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om Jorge Luis Borges med Anders Mortensen

Denna video är giltig från 2016-05-02 kl. 19:30 och tills vidare

Del 4 av 6. Jorge Luis Borges (1899-1986) är en författarnas författare, kanske i högre grad än någon annan under 1900-talet, läst och efterbildad. Högst når han i korta prosaberättelser, noveller med inslag av på uppdiktade fakta baserad essäistik.

Dessa fantastiska berättelser finns samlade i volymer med skiftande titlar och innehåll, på svenska till exempel i Biblioteket i Babel (1963), Labyrinter (1991) och Alefen (2011). Borges var en lärd argentinsk biblioteksman, som också skrev poesi och litteraturkritik i ordets kvalificerade mening. Anders Mortensen, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, samtalar med Peter Luthersson.