VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

The Future of Intelligence and Espionage

Del 1 av 2

Denna video är giltig från 2016-05-06 kl. 21:00 och tills vidare

Del 1 av 2. Talare: Michael S. Goodman - The Contours of Intelligence Activity: Plus ça change?, Gabriel Gorodetsky - The Pitfalls of Intelligence: Preconceived Ideas and Mutual Suspicion - The Case of Operation "Barbarossa", Christopher Andrew - The Future of the Past: Why Intelligence Finds it so Difficult to Learn From Past Experience, Christopher Coker - Betrayal - Virtue or Vice?

Moderator: Ulf Wickbom.

Från ett seminarium i Rhodes House, Oxford, 18 mars 2016.

Originaltitel: The Future of Intelligence and Espionage.