VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Stad i förfall? Tankar om det senantika Rom

Denna video är giltig från 2016-06-20 kl. 10:00 och tills vidare

Från seminariet "The Decline of Rome" som spelades in i Rom den 21 mars 2016. Dr Robert Coates-Stephens, British School at Rome, Italien, talar under rubriken "Reflections of Decline in the City-Scape of Late Antique Rome".