VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Museums of The World

An Exchange of Ideas

Denna video är giltig från 2016-06-28 kl. 19:30 och tills vidare

Loading player, please wait...
En paneldiskussion med överintendent Daniel Birnbaum, professor Bruce J. Altshuler, New York University, museichef Beatrix Ruf, Stedelijk Museum, Amsterdam och adjungerad kurator Jasper Sharp, Kunsthistorisches Museum, Wien.

Begreppet ”museum” omfattar idag en stor mängd olika slags institutioner spridda över hela världen. Genom sin långa historia har museet fungerat som en institution där nästan alla aspekter av mänskligt vetande, skapande och erfarenhet bevarats och förmedlats genom generationer. Men hur ska vi i dagens globaliserade och digitala informationssamhälle betrakta denna institution, som i sig självt utger sig kunna förstå nästan vad som helst? Vilka frågor väcker museet som idé idag, och hur kan framtidens museer formas utifrån både historisk erfarenhet och nya tiders ändrade förutsättningar?