VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Indiska inkarnationer

Demokrati och utveckling i dagens Indien

Denna video är giltig från 2016-07-01 kl. 20:50 och tills vidare

Givet Indiens idag stora inflytande på den globala maktpolitiken, kommer landets fortsatta utveckling spela en avgörande roll för resten av världen de kommande decennierna. Professor Sunil Khilnani belyser några av de paradoxer som ryms inom den indiska demokratiska politiken och sätter dessa i relation till Indiens strävan att komma till rätta med sin historia - inte minst motstridiga versioner av denna historia - samt att definiera vad som är indisk identitet och indisk nationalism.

Khilnani talar med utgångspunkt från sin nyutkomna bok "Incarnations: India in 50 Lives" som även gjorts till en pod-serie av BBC Radio.

Seminariet spelades in på Nordstjernanhuset i Stockholm den 18 maj 2016.