VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Hur står det till med dagspressen?

Denna video är giltig från 2016-07-02 kl. 00:10 och tills vidare

Finns det något politiken kan och bör göra åt hälsoläget i dagspressen? Professor Hans-Gunnar Axberger, tidigare såväl press- som justitieombudsman, ledde häromåret en parlamentarisk utredning om mediepolitik, en utredning mot vars slutsatser han själv kom att reservera sig. Här berättar han om sin erfarenhet och resonerar om mediesituationen med journalisten och författaren Richard Swartz och Peter Luthersson.

Producerat av Svenska Filmbolaget