VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Efter historiens slut

Denna video är giltig från 2016-07-02 kl. 00:40 och tills vidare

Loading player, please wait...
Ett samtal om idéutvecklingen i samhället under det senaste kvartsseklet. Medverkande: Professor i idéhistoria Svante Nordin och chefredaktör PJ Anders Linder. Samtalsledare: Docent Peter Luthersson.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015