VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Världens museer

Patricia Falguières

Denna video är giltig från 2016-07-05 kl. 19:30 och tills vidare

Patricia Falguières är professor i konsthistoria vid EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) i Paris med särskild inriktning på museets tidiga historia i Europa och renässansens konstsyn. Professor Falguières har studerat hur man under 1500-talet började kategorisera och katalogisera kunskap, bland annat genom encyklopedier, samlingar och kuriosakabinett. Här samtalar hon med Louise Belfrage om museets historiska och idéhistoriska rötter.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.