VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Föregångare och eftersläntare

Denna video är giltig från 2016-07-05 kl. 00:00 och tills vidare

Professor Donald Sassoon, professor i historia vid vid Queen Mary College, Londons universitet talar med Roland P Martinsson om det långa 1900-talet.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013