VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Civilisation

Orwell och civilisation

Denna video är giltig från 2016-07-05 kl. 00:00 och tills vidare

Författaren och kritikern David J Taylor från Storbritannien läser George Orwell och diskuterar med Roland P Martinsson om hans författarskap i relation till civilisation.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring "civilisation", allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013