VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om Ezra Pound med Carl Rudbeck

Denna video är giltig från 2016-07-11 kl. 19:30 och tills vidare

Poeten och essäisten Ezra Pound (1885-1972) är en av den litterära modernismens ledargestalter i det tidiga 1900-talet. Han inspirerade och påverkade en lång rad kolleger. Så har James Joyce, T. S. Eliot och Ernest Hemingway vittnat om sin tacksamhetsskuld. Carl Rudbeck, doktor i litteraturvetenskap och kulturjournalist, samtalar med Peter Luthersson.

"Pound förtjänar ett Nobelpris för sin poesi och förtjänar att hängas för sin politik".

Pound nöjde sig inte med att förnya litteraturen. Han ville förnya världen och hamnade i betänkliga ståndpunkter. Anslaget i författarpresentationen i den svenska översättningen av hans litterära essäer, skriven av biblioteksmannen Harry Järv, är symtomatiskt: "Det är allmänt känt att Ezra Pound var fascist, antisemit, landsförrädare och sinnessjuk."
Carl Rudbeck, doktor i litteraturvetenskap och kulturjournalist, samtalar med Peter Luthersson.

Inspelat i augusti 2014.