VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Seeing is Believing - Hilma af Klints betydelse idag

Paneldiskussion om Hilma af Klint

Denna video är giltig från 2016-07-11 kl. 07:00 och tills vidare

Loading player, please wait...
Moderator: Daniel Birnbaum. Medverkande: Hans Ulrich Obrist, Professor David Lomas, Professor Briony Fer, Professor Branden W. Joseph. Från ett seminarium på Goetheinstitutet i London den 9 maj 2016.

Seeing is Believing var ett konsthistoriskt seminarium som ägde rum på Goetheinstitutet i London med syfte att öka förståelsen för Hilma af Klints visionära konstnärskap och det avtryck som hon haft i vår egen tid, över hundra år efter det att verken skapades. På vilket sätt har af Klints målningar vidgat konsthistorien och skildringen av den abstrakta konstens början?