VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Det judiska i Europa

Denna video är giltig från 2016-07-12 kl. 17:30 och tills vidare

Judarna har i Europa lämnat stora bidrag till vetenskap, konstarter och byggnation. Hur kommer det sig att en så liten och delvis marginaliserad och förföljd skara har kunnat åstadkomma så mycket av betydande värde? Och hur kom judarna att se på sin situation och välja attityd? Skulle de satsa på assimilation, judisk nationalism eller kosmopolitisk socialism? Kristian Gerner, professor i historia vid Lunds universitet, och Nathan Shachar, författare och Dagens Nyheters korrespondent i Mellanöstern, samtalar med Peter Luthersson.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.