VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Världens museer

Jasper Sharp

Denna video är giltig från 2016-07-12 kl. 19:30 och tills vidare

Den brittiske konsthistorikern Jasper Sharp arbetar för närvarande som curator för modern och samtida konst på Kunsthistorisches Museum i Wien, ett av världens främsta museer. Han ansvarade för Österrikes paviljong i Venedig 2013 och har gjort ett stort antal andra utställning, bland annat Lucian Freuds på Kunsthistorisches 2014. Här samtalar han med Svante Helmbaek Tirén om museets utmaningar i dagens samhälle.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.