VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - Katarina Tracz

Del 2 av 14

Denna video är giltig från 2016-07-15 kl. 21:00 och tills vidare

Katarina Tracz är chef för den utrikes- och säkerhetspolitiska tankesmedjan Frivärld och International Research Fellow vid the McCain Institute for International Leadership i Washington DC. Hon är aktuell med boken Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön där hon beskriver den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling i Östersjöområdet. Östersjön var tidigare känt som en mönsterregion. Men så kom våren 2014 och idag kretsar diskussionen om europeisk och amerikansk säkerhet till stor del kring hur Norden och Baltikum kan försvaras. Hon samtalar om det aktuella säkerhetsläget med Lotta Gröning.

Producerat av Svenska Filmbolaget på Bokmässan i Göteborg 2015.