VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - Wilhelm Agrell

Del 3 av 14

Denna video är giltig från 2016-07-22 kl. 21:00 och tills vidare

Under 2013 fylldes världens media av avslöjanden från den avhoppade IT-teknikern Edward Snowden. Rapporteringen visade ett omfattande övervakningsnät och att de som låg bakom var underrättelsetjänst i samarbete med telekomföretag och IT-jättar. Professor Wilhelm Agrell är historiker med inriktning på freds- och konfliktvetenskap samt verksam i ämnet underrättelseanalys vid Lunds universitet. I samtal med Lotta Gröning talar han om den globala övervakningens framväxt och sin aktuella bok Vem kan man lita på?

Producerat av Svenska Filmbolaget på Bokmässan i Göteborg 2015.