VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Framväxten av den Blasieholmsudde vi ser idag

Denna video är giltig från 2016-08-04 kl. 10:50 och tills vidare

Loading player, please wait...
Nils Ahlberg, fil. dr. och ordförande i ICOMOS Sverige, talar om framväxten av den Blasieholmsudde vi ser idag.

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden. Seminariet spelades in den 16 mars 2015.