VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Nobelcentret, en hybrid mellan offentligt och privat

Denna video är giltig från 2016-08-09 kl. 19:45 och tills vidare

Loading player, please wait...
Björn Hasselgren, forskare, samhällsplanering och miljö vid KTH, talar om Nobelcentret som en hybrid mellan offentligt och privat.

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden. Seminariet spelades in den 16 mars 2015.