VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2014/20 - Torbjörn Elensky & Kjell Albin Abrahamson

Kommunismen 25 år efter murens fall

Denna video är giltig från 2016-09-23 kl. 14:00 och tills vidare

Ett kvartssekel efter Berlinmurens fall och Sovjetblockets sammanbrott finns det fortfarande människor som tjusas av kommunismens visioner. Hur kan det komma sig? Och varför är vi i Sverige så överslätande inför dem som ursäktar kommunismen och dess brutala historia? Programledaren PJ Anders Linder diskuterar med författarna Torbjörn Elensky och Kjell Albin Abrahamson.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014